Odoo image and text block

شرکت مهام

شرکت مهندسین مشاور معماران همراه اندیشه مهان (مهام) با هدف مدیریت و تهیه طرح های معماری و شهرسازی و نقشه های تفکیکی و هرگونه اقدامات اجرایی و پیمانکاری و تولید و ساخت و انبوه سازی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی مشاوره و طراحی و نظارت بر اجرا و پشتیبانی و طراحی داخلی و طراحی پارک و فضای سبز و طراحی و معماری انواع ساختمان ها و انبیه های مختلف از قبیل ساختمانهای مسکونی و اداری در تاریخ 1391/12/7 تحت شماره 435303 به ثبت رسیده است.س

پروژه ها

پروژه های در دست اجرا

پروژه های اتمام یافته

تاسیس  و راه اندازی دفتر خدمات نوسازی و توسعه محلی در محله آبشار دروازه شمیران، منطقه دوازده شهرداری تهران ، ایران 

الحاقیه 2813 مرتبط با پروژه محله آبشار

الحاقیه 2809 مرتبط با تحقق نوسازی در بافت فرسوده محله فردوسی -بهارستان تهران، ایران

کنترل و بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران، ایران

الحاقیه قرارداد 2549

جذب سرمایه گذار جهت اجرای طرح نوسازی و بهسازی بافت شهری و اجرای طرح های سرمایه گذاری و پروژه های عمرانی درشهر مشهد

تاسیس و راه اندازی دفتر خدمات نوسازی محله آبشار دروازه شمیران تهران ایران

تاسیس و راه اندازی دفتر خدمات نوسازی و توسعه محله فردوسی به منظور مدیریت نوسازی محله و ایجاد زمینه های لازم برای تحقق توسعه محلی، تهران، ایران

ارزیابی اقتصادی فازهای 3 و 4 وطرح ساماندهی میدان قیام بروجرد

بازسازی ساختمان اقامتگاه ایجاد فضای خصوصی سفیر، تعمیرات استخر و محوطه سازی و بازسازی ساختمان نگهبانی، کنیا

تخریب و حمل نخاله های حاصل از تخریب ساختمان دفتر سابق مرمت و بازسازی ساختمان شماره 9 وزارت امور خارجه ، ایران