تیم مهان

 

رضا یعقوبی

رئیس هیأت مدیره مهان

علیرضا سادات اخوی

مدیرعامل مهان

امیر سررشته داری

مدیرعامل مهام

محمد تقی جلیلی

مدیرعامل مهامین

بهروز گنجور

مدیرعامل مهان کنیا

خانوم هادی نژاد

مشاور حقوقی مهان

علیرضا سرخیل

مدیریت مالی مهان

هدیه زکیخان

معاونت منابع انسانی

فرناز محسنی

معاونت فنی و کارشناس معماری

پریسا کربلایی

معاونت پروژه ها و برنامه ریزی

مجید معنوی

مدیریت فضای مجازی

مهسا عاشوری

مسئول دفتر مدیرعامل، دبیرخانه و پاسخگویی

مرتضی سیفی

مدیر HSE مهام و نماینده مهان در پروژه بازار