Odoo image and text block

شرکت مهامین

طراحی، تولید و پشتیبانی از نرم افزارهای رایانه ای - اجرای طرحهای اتوماسیون اداری و پشتیانی فنی  آن - طراحی، تولید و اجرای شبکه های رایانه ای-امنیت شبکه – تمامی خدمات در زمینه تجهیزات سخت افزاری، دوربینهای مداربسته، سیستم های خانه هوشمند- تامین پرسنل و نیروی انسانی متخصص مورد نیاز پروژه های شرکت در IT - مدیریت و ظرفیت سازی آموزش و پژوهش – مدیریت و اجرای سمینارها و کارگاههای تخصصی داخلی و خارجی جهت بهره منده از تجارب بین المللی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات - شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارج از کشور- اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های رایانه ای داخلی و خارجی- ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور -انعقاد قرار دادهای همکاری و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی – خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه خدمات و کالاهای رایانه ای از جمله خدمات شرکت مهامین است. ر

 

ویژگی های شرکت مهان پردازش امین

تیم تحقیق و توسعه مجرب و فعال *

تیم حرفه ای در حوزه طراحی و توسعه نرم افزار *

تیم کارشناسی و ارزیابی حوزه های مختلف کسب و کار *

 قابلیت و انعطاف پذیری بالا در خصوص عملیاتی نمودن نیازهای جدید مشتری و توسعه *

امکانات تخصصی

هزینه کاملاً رقابتی و مناسب راهکار *

ارائه دهنده راهکارهای جامع *

معماری کار مهامین

Odoo CMS - a big picture

بر همین اساس شرکت مهان پردازش امین در حال حاضر در دو حوزه هـای تخصصی هوش تجاری

و ارائه خدمـــات این دو حوزه به صورت تخصــــصی به  Open Source استقـــرار نرم افــزارهای

سازمان ها و شرکـــت های بخش خصوصـــی و دولتی فعــالیت دارد و افتخـــار دارد در کـنار شما 

یاری بخش توســعه سازمـــان و تعـالی کسب و کارتــان با کمک ابزار فــن آوری اطلاعــات باشــد.ی